đề ti thơ c cc nhm chữ thời mới


Posted by mmnh ..107..216.153 on Apr 08, 2019 at 13:31:56:

Mnh c đề ti ny n
Lm thơ c cc nhm chữ như l
lắm lun
b chy
b tay

Cc bạn đề nghị những nhm chữ thường dng rồi bọn mnh lm thơ cho vui h ;)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]