tập rao riết !


Posted by Bờm ..73..180.33 on Aug 23, 2019 at 14:09:38:

ha ha ha

Tớ theo Vơ Đạo
v́ cái title Master mà tập luyện ráo riết
mà cái gọi là nha nước ta cho tập rốt ráo !

Hậu quả ḿnh rêm vai nhức, chân đi cà mjắc !

Ối nghề chơi cũng lắm công phu
AI bảo lên đai là dễ đâu ?

Oái oái chó táp phải ruồi mà như thế huống chi lảo Kim Junk Un được truy tặng Thống Tướng quân đội nhăn dăng Bắc Hàn !

Cho dda'ng kie^'p gia` ma` co`n ham danh ha' !

khà khà khàMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]