Re: đề tài thơ có các nhóm chữ thời mới


Posted by ch ..67..172.4 on Apr 08, 2019 at 14:15:59:

In Reply to: đề tài thơ có các nhóm chữ thời mới posted by mḿnh on Apr 08, 2019 at 13:31:56:

Hôm nay có cô ḿnh than buồn lắm
Lây cho tôi, nên cũng buồn lắm luôn
Thơ cô ḿnh đọc lên hay bá cháy
C̣n thơ tôi, lạc vận bó tay luôn .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]