Re: dố vui ...không thuong...


Posted by tinh ..76..244.248 on Sep 14, 2020 at 09:17:20:

In Reply to: Re: dố vui ...không thuong... posted by honhoang on Sep 14, 2020 at 08:50:46:

khg nói nữa nên khg còn chuyện gì trừ hồi bạn bên Úc qua chơi ở nhà mình hơn 1 tuần, có thêm đứa y tá cũng tới chơi, tụi nó biết tui khg thích ông kia, vì thấy hễ ổng xuất hiện thì tui dọt đi chỗ khác, vậy mà con y tá cứ theo ổng bắt chuyện, tui ở riết ngoài sân khg chịu vô nhà, cho tới khi ông kia rút lui thì ax tui báo cho tui biết để vô nhà hihii

tui vô tới nhà thì tui đuổi ngay con y tá về , và bảo bạn Úc cũng qua nhà đứa y tá ở luôn đi eheee, nhưng nhỏ Úc biết ý tui nên đâu có đi, ở lại với tui thićh hơn qua nhà nhỏ y tá có chồng mỹ ihihii

thế đó, ai theo ông kia thì tui dẹp luôn ...

Sau mấy tháng mới làm lành với nhỏ y tá :D

DoneMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]