Trump ???


Posted by KT ..107..97.122 on May 19, 2020 at 09:12:50:

Why khi nói về tổng thống Trump,các nhà truyền thông luôn luôn gọi tt Trump bằng Trump mà không gọi bằng Mr Trump hay Mr President cho respect chút , gọi bằng Trump có vẻ coi thường một vị tổng thống quáMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]