diện lố hay mnh knh qu


Posted by DG ..73..229.99 on Jul 21, 2019 at 16:28:29:

bữa đi dự đm cui dạo ny thấy mấy chị, mấy em đua nhau mặc o đầm khoe lưng mnh c thấy đẹp g đu thấy di.n lố qu

rồi cn nữa, họ đua nhau đeo v hiệu Gucci, Chanel vng diamond đeo chi cả mắt

nghi~ trong dda^`u, cuo'p ma` tu.i no' vo^ ho^'t dda'm na`y thi` tha ho^` ma` ho^'t :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]