Re: Cảm tưởng về Cali


Posted by O(*_*)O ..204..94.235 on Jan 08, 2019 at 14:22:34:

In Reply to: Cảm tưởng về Cali posted by Mây on Jan 08, 2019 at 14:14:09:

đuợc hơn 10 tháng chưa quay lại cali :((((

năm nào mà O(*_*)O không đi cali ngắm trăng tàn là buồn hiu hắt hehehe ....

Lúc truớc u có học Dawson không man ... nếu có th́ maybe u quen chị em 1 nguời tên Phuợng .... she với chị mở quán café factory o tre^n dduong` Brookhusrt, O(*_*)O cũng hay ghé quán đó nha^m nhiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]