Lể ...


Posted by B ..73..180.33 on Apr 05, 2020 at 06:52:51:

ha ha ha ha

Hôm nay là Lể Lá 4/5/2020
Tuần sau là Lể Phục Sinh 4/12/2020
Bên Phật Giáo h́nh như có lể Phật Bà Quan Âm
Nhưng TT Trump và các viên chức cao cấp tiên đoán trog 2 tuần này số tử vong sẽ tăng rất vọt !
Theo giản đồ của Dr. Fauci & Dr. Berix th́ có thể 100,00 - 240,000 tử vong !!??

Như vậy CoViD-19 tung hoành cả thế giới không tôn trọng tôn giáo lể lùng tí nào cả !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]