Re: Am I expecting too much ?


Posted by DG ..38..236.146 on Jul 22, 2019 at 11:17:20:

In Reply to: Re: Am I expecting too much ? posted by MSP on Jul 22, 2019 at 11:02:15:

DG kẹt ci cn ba m chồng, cn chị bịnh của hắn :(( ci g tốt th gia đnh hắn huỏng (NOT Ha('n), c problem th thẩy về nh DG :(((

nếu DG ở ring th dễ tnh hơn :((

co' la^`n tinh ni: nghĩ thang đi, nhiều khi v trong nursing home mẹ DG lại thch hơn th sao v c nhiều ngui gi như her ở nh lủi thủi 1 mnh

------------

hm qua hắn bn l mướn apartment, 4 anh em chia nhau trng my mom DG ni: sức mấy m mấy ng anh kia chịu trng tới nh c t xu cho mom ăn ri dzọt chỉ c DG sang với mẹ thung v anh trai ở chung canh mẹ nhiều, 2 ng kia xẹt ra xẹt v chứ khong chịu ở lu . it is not a good solution

and DG keo' theo chuye^.n chi. bi.nh ha('n thu*? anh mu*o*'n apartment rui` ke^u ma^'y anh chi. em sang tro^ng chi. bi.nh xem co' ai chi.u hy sinh kho^ng

no'i to*'i no'i lui ha('n bu*.c, ca'u le^n, rui` gia^.n

no'i ddu.ng to*'i gia ddi`nh ha('n la` va^.y ddo', hay no^?i su`ng, trong khi DG ma` binh anh trai o*? chung vo*'i me. DG 1 chu't la` ha('n noi' "you gave him too much credit"

may ma` DG hie^`n, chu*' ga(.p con kha'c, no' to^'ng he^'t gia ddi`nh cho^`ng ra kho?i nha`
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]