Re: TLN


Posted by tinh ..76..244.248 on Sep 14, 2020 at 11:59:35:

In Reply to: Re: TLN posted by DG on Sep 14, 2020 at 10:28:31:

hình như boy lụt hay nướng gì đó, tui cũng hỏi ax y như G hỏi tui

nó còn cu cá, r̀i tự làm cá, ćt v frozen đ̉ dành ăn từ từ nữa, giỏi chưa hihii


your boy có cao hơn trước nữa khg ? Bữa nào th̉y hình qua email cho nghía ké, có mẹ nó lun càng thíchMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]