Re: Giống hôm qua


Posted by ch ..67..172.4 on May 15, 2019 at 11:13:35:

In Reply to: Re: Giống hôm qua posted by tn on May 15, 2019 at 08:27:17:

bx đâu thích ăn thịt ? thành ra ḿnh phải làm ăn thêm chớ không th́ lỗ . Trong nhà th́ bố và 3 con đều là lực sĩ thích ăn thịt và ăn mạnh nữa . Bx th́ ăn uống như mèo vậy , nấu nướng cũng rất là lean, chả có tí mỡ nào làm bố con thèm muốn chết .
Thịt ḅ beefsteak th́ có ǵ lạ đâu mà post ? cứ chiên tai tái lên là ăn thôi .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]