Re: good morning


Posted by B ..73..180.33 on Jun 30, 2020 at 10:32:52:

In Reply to: Re: good morning posted by Hải u on Jun 30, 2020 at 10:25:46:

ha ha ha ha

đồng ch X & nữ đồng ch Y kết họp dương m th ci đ gọi l m Dương Ho Hợp
Nhất Thống Giang Hồ
Nghn năm trường trị
Chỉ c Ma Gio Ta !

Nhưng cn kẹt 1 sợi lng như khi ta ko zipper lc mặc quần o,
đồng ch X & nữ đồng ch Y khng đồng sức v kẻ tm lạng m người chưa tới nữa cn
th e rằng kh c m Dương Ho Hợp Tn như cng tập Ngọc Nữ Chn Kinh Kiếm Php vậy !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]