Re: Cảm tưởng về Cali


Posted by Mây ..198..152.52 on Jan 08, 2019 at 14:26:46:

In Reply to: Re: Cảm tưởng về Cali posted by O(*_*)O on Jan 08, 2019 at 14:22:34:

yeah có học Dawson mà không nhớ ai với ai hết :( .... chỉ nhớ có một anh đi tu nay thành sư thầy mà quên bénh tên của anh sư thầy rồi cho nên không có cách nào liên lạc với chàng ... ngày xưa hôm nào cũng đi về metro chung với chàng ... nghe chàng say sưa thuyết pháp ... chàng không biết ḿnh Công giáo, cứ tưởng ḿnh Phật giáo thôi :DMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]