Re: Am I expecting too much ?


Posted by MSP ..50..153.30 on Jul 22, 2019 at 11:27:47:

In Reply to: Re: Am I expecting too much ? posted by tn on Jul 22, 2019 at 11:22:21:

MSP cũng nghĩ vậy, bị lng th khng cn biết g cho nn bc gi sẽ khng cn biết buồn khi bị đưa v nursing home.
C khi v đ sẽ được chăm sc tốt hơn nếu ở nơi luxury, you never know until you tryMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]