bn vietnam


Posted by DG ..71..169.34 on Jun 30, 2020 at 10:56:09:

mnh hay dạo YouTube , bn Vietnam thấy nhiều ngui mở knh YouTube, quay ẩm thực, quay đủ thứ tr, họ khng đi lm, suốt ngy cứ nghĩ ra tr ny tr nọ quay ri bỏ ln YouTube . va` tro*? tha`nh youtuber khng biết họ lm sao đủ tiền m s'ng ?? quay cũng tốn km chứ c free đuMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]