Re: Cảm tưởng về Cali


Posted by O(*_*)O ..204..94.235 on Jan 08, 2019 at 14:29:41:

In Reply to: Re: Cảm tưởng về Cali posted by My on Jan 08, 2019 at 14:26:46:

l Hải u ....

You cn nhớ Hạnh cũng học Dawson ... sau ny bị nguời tnh hại chết khng man ....

mấy nguời như Huy, Viện, Nguyn, Phuớc ... u c quen chứ hảMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]