Re: ch kỹ l g ?


Posted by ch ..73..178.54 on Nov 24, 2019 at 18:55:35:

In Reply to: Re: ch kỹ l g ? posted by ch on Nov 24, 2019 at 17:48:26:

23-0 SF over GB for the first half .


Khng ngờ defense của 49er mạnh qu , Rodger của GB đnh b tay , khng lấy được điểm no .

49er xứng đng vo Superbowl năm nay .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]