Re: răng


Posted by htc ..128..234.96 on May 15, 2019 at 14:06:28:

In Reply to: Re: răng posted by tn on May 15, 2019 at 12:22:44:

Sorry tn, htc trả lời trễ v́ bận quá .

htc thích làm thơ viết văn hơn v́ không có lỉnh kỉnh như may vá :). Khách Mỹ chắc v́ không biết may nên không thấy chỗ sửa và complain :)). Đă lâu htc không có cắt may món ǵ hết v́ thời giờ không có nhưng đồ cần sửa th́ làm cũng vui :). Mấy tháng trước htc gửi may áo dài ở VN, đem qua đây htc phải lên lai lại hết 5 cái muốn mù mắt luôn hahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]