Re: tai nạnNet


Posted by ch ..67..172.4 on Mar 23, 2019 at 17:48:28:

In Reply to: Re: tai nạnNet posted by TLN on Mar 23, 2019 at 10:37:14:

Ơ, cái cô TLN này cũng ưa hiểu lầm tui nhiều lắm . Tui cứ nói câu ǵ th́ cô này nghiên cứu xem tui đang khoe ở chỗ nào . Rốt cuộc, câu nào của tui, cô cũng nghi là khoeMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]