update


Posted by DG ..98..177.221 on Apr 05, 2020 at 13:34:17:

họ sẽ chuyển my mom tới rehap center cho nurse take care v họ ni khng easy to take care my mom at home, corona virus cũng sợ nhưng phải lm thi sau đ về nh tnh tiếp anh trai muốn tm chổ nursing home tốt tốt cho mẹ ở nghe ni $10K a month, mnh phải bỏ tiền ti, cn chổ cho medical / medicare th dơ lắm, plus giờ chưa chắc cn chổ để cho v he ni he phải back to work, can't survive since his wife office is closed due to coronavirus worst case mướn ng` tới nh nhưng he ni phải mướn ng` c license $40 an hour . mnh ni mướn ng` việt tới trng mom khi tay mom đở , he ni họ lm khng nổi đu

not my house, I can make a decision I wish I could bring mom home, but I can't do it by myself o*? nha` co`n 2 ng` gia`, 1 ng` metal ill chỉ cầu mong mọi chuyện okay thiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]