Re: LZ & tn


Posted by tinh+ ..76..244.248 on Sep 14, 2020 at 16:36:04:

In Reply to: Re: LZ & tn posted by tinh to LZ on Sep 14, 2020 at 16:20:19:

thì đó, như cái vụ ông mỹ đen chết ngạt vì cho là do police đè cổ ổng (sau này qua xét nghiệm thì mới biết ổng chết vì lý do khác chứ khg phải do bị nghẹt thở vì bị chèn cổ nhưng lúc đó mọi việc xong xuôi rồi). Lúc đó ôi thôi cả nước ồn ào, coi tin thấy cái hòm ổng được di chuyển qua tận Houston, để mấy ngày cho các hội đoàn, cá nhân tới viếng, ca tụng hero ì xèo . Coi tin thấy đúng là ng ta chết cũng có cái số đám tang ra sao .
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]