hỏi


Posted by Q ..23..67.78 on May 15, 2019 at 19:45:15:

ví dụ, ví dụ thôi nghe, tai vấn đề ḿnh không nói thẳng ra được nên phải lấy ví dụ
ví dụ như anh ch đi, anh ấy cứ ăn nhiều đồ bổ béo, rồi đi tập thể dục
ḿnh nh́n vào th́ biết là sai, nhưng nói ra th́ anh ch bắt ḿnh prove tại sao anh ấy làm vậy là sai, bắt ḿnh giải thích phiền phức
nhưng với expertise của ḿnh th́ nếu ḿngh bỏ chút công sức ḿnh sẽ prove đuợc. nhưng ḿnh không rảnh, anh ch cũng chẳng bà con ǵ với ḿnh sao ḿnh phai tốn công
rồi thời gian qua, anh ch đúng là ăn nhiều đổ bịnh thật
vậy th́ ḿnh có phải là người xấu không như thấy chết mà không cứu

đó là ví dụ thôi ḿnh đang gặp 1 chuyện tương tựMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]