Re: Ăn nhiều v ngon


Posted by B ..73..180.33 on May 15, 2019 at 20:10:40:

In Reply to: Ăn nhiều v ngon posted by ch on May 15, 2019 at 17:52:03:

ha ha ha

Tớ nghe ni thin hạ ăn để m sống
cn đằng sau ngy nghỉ hưu lại cho l sống để m ăn !

Ăn như thế tớ nghĩ đằng dễ banh cng lắm !

Oa'i oa'i Phu` Va^n o*i la` ca'o o*i !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]