Re: nếu ti giỏi tại sao lại quỳ gối trước bn thờ g Floyd tr


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Jun 30, 2020 at 15:34:11:

In Reply to: nếu ti giỏi tại sao lại quỳ gối trước bn thờ g Floyd trộ posted by Nhị Ca on Jun 30, 2020 at 15:06:39:

Bậc thượng tr th người ta chưa ni đ hiểu. Bậc trung tr, người ta ni th hiểu.
Cn hạng hạ tr, người ta ni như chi vo lỗ tai cũng chẳng hiểu. Ti mong tất cả chng ta đều l cc bậc thượng tr.

Thn mến,
ĐD

----
Biết th thưa thốt khng biết th dựa cột m nghe chứ kết luận như trn th lm tr cười cho thin hạ ngay tắp lự!

Bc Đ Dự vểnh tai ln nghe đy:

Bậc thượng tr nghe điều phải lm ngay
Bậc trung tr nghe điều phải th suy gẫm xong mới tin v lm theo
Bậc hạ tr th nghe điều phải liền cho l ni sai tri
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]