Re: Netflix


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Jan 08, 2019 at 18:49:24:

In Reply to: Re: Netflix posted by Lz on Jan 08, 2019 at 17:12:47:

Nhạc và Lyrics hay, ảnh chụp đẹp ...Bác cũng có tâm hồn nghệ sỹ ghê:):) cám ơn bác nhiều. Khi nào có nhạc, phim hay làm ơn cho ak biết với ... ak chỉ luẩn quẩn mấy nhạc xưa: J'ai Quitte Mon Pays, Le Lac de Côme, Nana Mouskouri - Adieu mes Amis, Peter, Paul & Mary - Lemon Tree etc ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]