Re: Chào bác RDU...


Posted by Hurricane ..207..144.194 on Nov 25, 2019 at 10:19:58:

In Reply to: Chào bác RDU... posted by Lz on Nov 25, 2019 at 09:07:46:

Hai hôm trước th́ tôi ở ID you iPod hôm nay th́ tôi đang ở Hurricane sửa bánh xe mướn bị xẹp bác ạ khổ thế sáng nay định đi hai kinh mà bây giờ phải ngồi rốn sửa bánh xe !!!
Để trả lời cho một câu hỏi của bác tôi không biết cái đoạn CD cu ở bên Đức Quốc xă , Tôi cũng không tin cái thế giới đại đồng có thể thực hiện ở thế giới ta bà này .!!!
Nhưng tôi tin có chúa có Phật và chúng ta có thể nói theo gương các ngày mà yêu thương đồng loại , yêu thương chúng sanh ;)
Xem ra bác rất có khả năng nghiên cứu về tôn giáo thế th́ từ giờ về sau khi tôi nói chuyện với bác tôi sẽ nói về vụ tôn giáo nhé ?
Xin bắt đầu bằng bài hát phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ nay ;))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]