Re: Chào bác RDU...


Posted by Lz ..207..61.9 on Nov 25, 2019 at 10:40:27:

In Reply to: Re: Chào bác RDU... posted by Correction on Nov 25, 2019 at 10:28:25:

Nhạc tôn giáo th́ tôi ít khi được nghe, cho nên không biết nhiều lắm :) Chỉ nhớ ngày trước nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ (h́nh như ông có dạy trong đại học Vạn Hạnh) có viết một số bài. Ca sĩ th́ có ca sĩ Hà Thanh, về cuối đời bà gần như bỏ luôn nhạc vàng, đổi sang hát nhạc Phật rất nhiều. Không biết bác có thích Hà Thanh không?

C̣n thời bây giờ th́ "nhạc + Phật giáo" theo hiểu biết của tôi là hai thầy chùa (hay chú tiểu) ǵ đó hát bài "Một mai giă từ vũ khí" rất hay, có lần bác Ria đă có đăng trên này :)

Nhạc về đạo Thiên chúa th́ nhớ là nhạc sĩ Vũ Thành An viết nhiều, nhưng h́nh như không được nổi tiếng và truyền bá rộng răi như những bài không tên của ông ấy :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]