Re: Gi cả, ăn uống km ...


Posted by B ..73..180.33 on Jan 08, 2019 at 19:04:49:

In Reply to: Re: Gi cả, ăn uống km ... posted by DG on Jan 08, 2019 at 18:05:28:

ha ha ha

Năm 2017 tớ gh San Jose - TCZ c họp mặt VScapees v ăn nhậu tưng bừng !

Kết quả l TCZ bị no hơi kh chịu !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]