Re: Khó hiểu


Posted by DG ..73..229.99 on Nov 25, 2019 at 11:06:13:

In Reply to: Re: Khó hiểu posted by KT on Nov 25, 2019 at 09:50:17:

ok thanks, hỏi cho biết

mới xuô'ng bếp cook 1 cháo và nuôi cho mom ăn hôm nay và vài ngày nữa , khỏi lo vụ cook , đang cook, mom ṃ xuống nên cho 1 tô cháo khác mang từ nhà tới sa'ng nay …. c̣n cháo đang cook (instant pot), th́ để trong garage, chút nữa lấy ra để nguội cất vô hộp, mẹ ăn đuọc 2-3 ngàyMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]