Nho chm


Posted by Nhị Ca ..99..81.254 on Jan 08, 2019 at 21:11:46:

Chữ Nho v, bất, mạc, phi đều c nghĩa l khng

Phi thương bất ph,
Kiến nghĩa bất vi v dũng giả;
Lm nguy bất cứu mạc anh hng.
Phi cao đẳng bất thnh phu phụ.

Ngoi ra cn mậu từ chữ mạc: Mậu binh
V b từ chữ bất(?): b đầu, b dĩ (vĩ)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]