Re: Trước 75 c C Ph Cứt Chồn ...nay....


Posted by D t ..98..134.180 on Jun 19, 2019 at 20:10:09:

In Reply to: Re: Trước 75 c C Ph Cứt Chồn ...nay.... posted by HA on Jun 19, 2019 at 19:45:43:

Mới tưới cy ơ ngoi vo:)
Posted by HA ..73..174.114 on Jun 19, 2019 at 19:45:43:
In Reply to: Re: Trước 75 c C Ph Cứt Chồn ...nay.... posted by KT on Jun 19, 2019 at 19:34:22:

Chắc chờ khi c VS Reunion HA mang lại pha mời tất cả

hahahha

Thm vo!!! D t với ch Z khng m C Ph:) Nhất l nghe đến "C" l hết va rồi:):) J/K Nhưng chả dại .... chả dại ....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]