Re: khi người ta happy


Posted by B́nh Yên ..107..216.153 on Jun 19, 2019 at 20:20:51:

In Reply to: Re: khi người ta happy posted by DG on Jun 19, 2019 at 19:40:36:

Bác G nói vậy làm tôi lại lo cho bác G rồi đấy!

Tôi kể bác nghe ở VN, thường th́ mỗi xóm có 1 bà điên hay ông khùng mà mỗi khi nổi điên nổi khùng là đứng happy 1 ḿnh chẳng có lư do ǵ cả! :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]