Thế giới ngày nay


Posted by Akla ..208..39.181 on Jan 08, 2019 at 23:40:45:

Thế giới ngày nay Đảo lộn rồi
10 người xơi mạng một người thôi
Vẫn chê rau quả là không Bổ
Thịt cá Ê hề Cứ vậy xơi

Nhiều người mắc bệnh ung thư ruột
Lắm kẻ cơ tim cứ thế Nhồi
Trong khi rau cỏ thanh sạch thế
Chữa bệnh ung thư rất nhiều người

Mai này thế giới quân b́nh lại
Nhà nhà luôn có trái cây tươi
Gia súc trong nhà là bạn thiết
Th́ lúc bây giờ tôi rất vui

Thank you 🙏Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]