Re: Tin vui gửi đến các bác già


Posted by KT ..107..97.134 on Nov 25, 2019 at 13:28:08:

In Reply to: Re: Tin vui gửi đến các bác già posted by tinh on Nov 25, 2019 at 13:24:08:

Hihihihihihi Vậy tinh có thấy trái đất này là chổ tạm bợ không, KT th́ KT Love chổ nầy, kiếp sau cho làm người lại KT cũng chịuMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]