Re: Bc k c tnh ganh tị ...


Posted by tinh ..76..244.248 on Jan 09, 2019 at 09:00:46:

In Reply to: Bc k c tnh ganh tị ... posted by My on Jan 09, 2019 at 08:18:46:

ṿy hả ? ng Ngạn ng bắc mà phán thì chắc đúng boong r̀i ihihi


ti mìn nam ganh thì khg ganh, mà bị ṭt hay ghét ng ta, th́y ai cũng th́y ghét, trừ con nít dưới 6 tủi, chứ trn 6 tủi thì cũng bắt đ̀u th́y ghét r̀i kekeke

"nó" đã v̀ VN r̀i, vài tíng nữa là máy bay hạ cánh, vái cho nó v̀ b̉n ở lun thì phước cho nước mỹ, hay v phước khg chừng vì đã đ̉ đánh ḿt 1 tài năng làm kinh t́ kakakaa

trước khi v̀ 1 bữa nó email my ax cám ơn vc ti đã lo cho nó ḿy tháng, ax đ̉y qua ti, ti dùng lun email ax dặn nó nhớ v web united check in, thì nó tưởng là my ax nn trả lời lại "em cám ơn anh, em đã làm", nghe ngọt xớt, ti email lại "ti đy, chứ khg có anh nào h́t". Sau đó ti block email address của nó lun, cho khỏi email qua lại với my ax nữa eheehee

Trước khi nó moved out cách đy 1 tháng, ti đã dặn kỹ nó khg được email, khg được text, khg được viber, khg được ll cả 2 vc ti chứ khg phải khg có nói trước .

và ti cũng khg nhắc đ́n nó với b́t cứ bạn nào của ti và nó

Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]