Re: Thức ăn


Posted by DG ..73..229.99 on Jan 09, 2019 at 09:23:27:

In Reply to: Thức ăn posted by KT on Jan 09, 2019 at 08:54:27:

c chứ thử cho KT ăn mn trứng chin với l mo* (co`n go.i la` la' thi địch), KT c ăn đuọc khng ? I love it nhưng đem về chin với trứng, cả nh hắn la hi, thi nn t ăn mn đ

ne^'u DG ma` ddem 1 qua? sa^`u rie^ng ve^` nha` bo^? ra a(n, ba?o dda?m ca? nha` ha('n se~ ti`m cho^? kha'c tru' cho to*'I khi he^'t mu`i hahaha ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]