Re: chuyên work


Posted by DG ..98..177.221 on Aug 09, 2019 at 18:04:15:

In Reply to: chuyên work posted by Q on Aug 09, 2019 at 17:55:59:

Q có uy với xếp quá nha …

hôm nay sếp gọi ḿnh vô báo chắc sếp nhận new job if they offer sếp , cái contract đang làm sếp sẽ làm part-time or less hours, rùi đưa giờ của sếp cho ng` khác làm … sếp muốn ḿnh từ từ lead cái contract này, nghe o*'n quá v́ tiê'ng anh đâu có nói rành … rùi technical không biết nhiều để đi fight with developers and talk to big boss (director) … va` co' nhie^`u features, boss cha.y tests mi`nh chu*a ddu.ng to*'i …. mi' tha'ng to*'i cha('c fa?i work harder va` ho.c the^m mi' pha^`n cu?a boss :((( cha? ham ti' na`oMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]