Re: KT ui


Posted by KT ..107..97.131 on May 21, 2020 at 16:19:44:

In Reply to: KT ui posted by DG on May 21, 2020 at 15:14:05:

Good job G 👍😁l
Cn bx KT ở nh buồn she gọi người lại thay nguyn ci Kitchen (chưa c cabinet) m she đ xi 21k rồi, :)) , mỗi lần bx lm vậy chắc định mời ai đến nh chơi đ . KT nghĩ vậy nhưng she khng c ni :))))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]