Bi thơ tặng anh ch ... đn kiến


Posted by mmnh ..107..216.153 on Mar 09, 2019 at 11:18:40:

mm thua cuộc :) lm bi thơ tả cảnh kiến b để tặng anh ch

C ai trnh khỏi cảnh kiến b
c ph c pho sng phải lo
bnh m hay cho hay cơm tấm
một bnh hai t quất thiệt no

cỡ chừng ba tiếng kiến b thm
phải đi ăn tiệm đ cơn thm
quất lun t phở,rồi tr đ
ngồi ph cnh nhạn mắt lim dim

ba pht hong hn kiến pht khng
tan sở về ngang tiệm ng Xung
tiện tay xch đỡ hai nải chuối
sau bữa cơm chiều nấu chuối chưng

lai rai hai chn hai mnh dớt
nht chn bao tử khỏi lưng chừng
nhốt ba con kiến b khng đặng
hai mnh hạnh phc ko gỗ chung

:)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]