Re: Sigh .....


Posted by DG ..73..229.99 on Jan 09, 2019 at 09:29:11:

In Reply to: Re: Sigh ..... posted by KT on Jan 09, 2019 at 09:25:06:

cho nn fải tập thể dục nghe nhỏ bạn ni học Yoga , ht thở gip đủ thứ . dạo ny nho? ba.n cn ghi danh lớp yoga and heat yoga ri no' nghe ngui ta kể c ng` bị ung thư, nhờ tập yoga mới hết nghe n kể m lm như bộ Yoga l thuốc tin hay sao m hay qu dzị ... DG th khong tin nhưng nghe nhiều ngui ni Yoga is good for m ngui đau lưng, kh thở, and ung thư . v.v.
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]