Re: 20 người


Posted by DG ..73..229.99 on Jan 09, 2019 at 09:47:41:

In Reply to: Re: 20 người posted by tn on Jan 09, 2019 at 09:44:25:

DG dm đảo đảm với tn KT đ ni mua v chia cho mọi ngui trong ny l KT sẽ chia . chỉ sợ lc trng tha^.t, bx KT khong cho KT chia, va` KT se~ vi` vo*. ma` khong chia cho ai he^'t, lc đ KT sẽ ấy n'y cho đến khi chết .

DG thấy tnh KT tha^.t tnh lắm nn chỉ sợ chuyện c thể xảy ra thi hihihi

DG lo hơi xa qu h tn 1 ngy vui nha tnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]