Re: Trả lời bc tinh


Posted by Drama King ..170..64.148 on Jun 20, 2019 at 09:24:39:

In Reply to: Re: Trả lời bc tinh posted by tinh on Jun 20, 2019 at 08:09:35:

tinh chưa hiểu r đu ...đối với ai khng cần, nhưng đối với tui lại khc nhen ...hihihi

bởi thế ng Chời sanh ra khng ai hon hảo hết ...

1 thằng b hi nhỏ khng dm đương đầu với thằng bully, th cả đời n khng ngc đầu ln nổi l thế đ, cho d giờ n đ trưởNg lo rồi ...hahahah ...but never late than never, giờ n fải đương đầu với thằng bully l himself ...fảI thắng chnh n th n mới thnh cng ...hahhahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]