Re: Bc k c tnh ganh tị ...


Posted by Lz ..107..104.142 on Jan 09, 2019 at 11:23:59:

In Reply to: Re: Bc k c tnh ganh tị ... posted by tinh on Jan 09, 2019 at 10:05:19:

V thường ti hay post chụp giật thấy y ny nn hm qua chịu kh trả lời. Chứ li xe mệt c g đu m sung bc :)

Vậy m ti nghe c đứa trn chỗ lm ni bọn n li từ Cali qua tới Florida. Đi vậy th coi như cả tuần li xeMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]