Re: ai ght th ght


Posted by Q ..23..67.78 on Mar 09, 2019 at 17:36:45:

In Reply to: Re: ai ght th ght posted by DG on Mar 09, 2019 at 13:16:11:

sao ai cũng hay hết, em mnh cũng ni vậy cn mnh th đi dental chẳng thấy free, lc no cũng trả tiền, cứ thấy insurance khng lợi g cả, vision cũng vậy , trong khi nguoi khac di lam kieng free ha ram, con minh thi luc nao cung dong tien gan chet, nn cancel lun khng đng nựa premium cũng đu c rẻMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]