Re: To PV


Posted by k ..173..188.33 on Jun 20, 2019 at 10:52:26:

In Reply to: To PV posted by Admin on Jun 20, 2019 at 09:45:21:

h hồn :)

mỗi lần thấy Admin ku PV l tưởng Admin pht thẻ vng thẻ đỏ đuổi ra ngoi kia ngồi chơi chứ, nghĩ hổm ry bc ấy đu c phạm lỗi g trong sn đu :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]