Re: c ai bị qua chưa


Posted by DG ..38..236.146 on Mar 25, 2019 at 10:06:05:

In Reply to: Re: c ai bị qua chưa posted by tinh on Mar 25, 2019 at 10:02:25:

hễ tui move cnh tay tri nhanh , hoặc bưng ci g xm rớt, fải du`ng tay giữ nhanh lại m cnh tay đau buốt chắc fải đi chiropractor như M ni . hy vọng họ help hết đuọc sa'ng nay đang ngủ tự du*ng cnh tay tri t như bị chuột rt, giờ cn feel n ẩm, ngn t bn tay tri tự du*ng như đnh my

chưa 50t m đau nhức, chn thiệt :(Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]