Bc Lz ơiii .....


Posted by ikhanh ..98..134.180 on Jun 20, 2019 at 11:16:26:

Bc muốn biết mặt Admin:) Chẳng nn bc ạ, nhỡ Admin đi biết mặt bc th lm sao đy:) J/K J/K ...
Hm nọ bc ni đng:) Một trong những điều hạnh phc nhất l c HX tốt ...vui vẻ biết điệu dễ chơi & thoải mi v cng bc ạ. Mấy tuần nay ak tm người lm hng ro ở đằng sau lại, hng ro của người HX sau nh lại ko di qua nh hx bn tri của ak độ 7FT. ak lại ni chuyện với người HX bn tay tri xem họ c chịu splt the fence cost khng etc... Text qua lại với Tamber etc... Hng ro sau nh họ lm xong rất đep. ak k check trả cho Huy, người lm hng ro xong. ak định qua HX lấy lại tiền m bận qa. Hm qua Tamber hỏi khng thấy ak qua lấy check, Robert chồng c đ k check rồi ...cuối cng tụi ny hẹn ra hng ro lấy. Hng ro mới cao qa chỉ ni chuyện m khng thấy người ....cười đa cho hỏi v nhận check:):)
By giờ HX bn tri muốn trim cy đ ngả qua nh ak hết phn nửa. Huy đi $100. ak mới email cho Caroline Gentry để hỏi. Nếu chịu th mai Huy sẽ đến lm:):)
By giờ ni về PV, c vẻ thay đổi ha nh hơn với mọi người đ l điểm tốt cho VS!!! Ring anh CP/ak khng thấy thoải mi nn t vo. Một người lớn, c đầu c đ phản lại lng tin của mnh th khng chấp nhận được. Cng nghĩ lại cng thấy "đau" ...Mọi người cứ vui vẻ nh ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]