Re: Bà con gặp nhau ở Houston ngày mấy ?


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Jan 09, 2019 at 12:30:55:

In Reply to: Re: Bà con gặp nhau ở Houston ngày mấy ? posted by CP on Jan 09, 2019 at 12:17:12:

Sóng đă booked air tickets and Hotel 4/12-17:):) C̣n B gặp ngày nào phải hỏi B đó bác. B cho biết ngày hẹn để ak tiện thu xếp nhé. ak định đưa Sóng đi chới vải tỉnh nhỏ ở đây!!!
không đợi đến tháng Tư được đâu nha B à ơiii:):) hh có plan ǵ không, xin cho ak biết hỉ!!! Mới tưới cây xong, phải sửa xoạn lên thăm cháu nội một chút ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]