Re: Seattle


Posted by TLN ..172..19.117 on Jan 09, 2019 at 13:01:14:

In Reply to: Re: Seattle posted by tinh on Jan 09, 2019 at 12:30:49:

Bahamas đẹp lắm tinh, nn đi chứ. C điều kh hậu n ko dễ chịu cht no đu, nhg nếu tinh ok với FL th sẽ ok với Bahamas. TLN ko ở nơi kh hậu ẩm lu ngy giờ cho ở FL hay Bahamas chỉ muốn ở trg nh mở ac thi hehehe

Kỳ đi Bahamas cruise TLN v nhc chụp nhiều hnh đẹp lắm. Chiều rảnh sẽ post cho tinh xem nha. L pro photographer của cruise chụp cho mnh

Đng l europe cruise mnh phải bay qu đ rồi mới đi cruise. Đi từ CA qua chắc phải đi cả thng heheheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]