mưa tới rồi


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 26, 2019 at 13:35:39:

trời bắt đầu mưa hm nay, rải rc cho tới tuần tới lun , định đi shopping return đồ after work today, m thấy dự bo thời tiết để 100% rain thi chắc về thẳng nh cho chắc ănMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]