Re: c ai bị qua chưa


Posted by Z ..98..134.180 on Mar 25, 2019 at 11:10:56:

In Reply to: c ai bị qua chưa posted by DG on Mar 25, 2019 at 09:22:47:

CP mấy thng trước bị đu tay v vai bn phải (c lẽ khi nằm m vẫn đưa Ipad ln đọc ??) Đi bc sĩ gia đnh ng ấy viết toa cho mua thuốc bi bn ngoi vai v tay Diclofenac Zodium topical gel 1%
Bi t ngy thấy đỡ đau rồi v t giơ tay v ipad khi đọc chắc cũng lm betterMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]