Re: to tinh


Posted by Drama King ..170..64.148 on Jun 20, 2019 at 12:38:01:

In Reply to: Re: to tinh posted by tinh on Jun 20, 2019 at 12:31:44:

true, những ǵ ḿnh chưa trải nghiệm th́ ḿnh sẽ không tin, nhưng không có nghĩa là nó không EXISTS !

Ḿnh đang nói về spirits ghosts đó nha ...hahaha

Trong đây ḿnh thấy tinh, Lz và tớ là để ư chiện VS tào lao nhứt ...ahahah

Nói thiệt nhé, những thứ tào lao như VS, chiện quá khư" ở VN, ở trại, hồi mơi qua Canada, chiện thơ thẩn, kiếm hiệp, bài hát ..etc ...nói chung chiện tào lao, không thực tế th́ ḿnh nhớ dzai lắm, trong khi chiện học hành, Anh văn tiếng mô, chiện sinh nhai, đi làm ..ḿnh lại đếch nhớ ...ahahha

Nếu ḿnh chú tâm vào những chiện thực tế, th́ có lẽ tiếng Anh ḿnh khá lắm ..;0))

Nhưng không sao, sau này lúc cần th́ sẽ áp dụng sống realistics thôi ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]