Re: autistic


Posted by Q ..23..67.78 on Aug 11, 2019 at 21:59:58:

In Reply to: Re: autistic posted by DG on Aug 11, 2019 at 21:43:44:

đươc, ci ny th mất ci kia
d sao cũng được người chồng tốt
cn mnh th cũng đươc ci ny mất ci kia
hm rồi ngồi ăn chung co-woker hỏi: what your husband doing
mnh đap: I dnt have oneMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]