Re: Bà con gặp nhau ở Houston ngày mấy ?


Posted by Hải Âu ? ..73..174.114 on Jan 09, 2019 at 18:24:37:

In Reply to: Re: Bà con gặp nhau ở Houston ngày mấy ? posted by Bờm on Jan 09, 2019 at 13:07:10:

" Ho.p ma(.t 1 so^' ngu*o*`i vu*o*.t bie^n ddi cu`ng ghe (Ghe vu*o*t. bie^n kinh hoa`ng cho*? co' 424 ngu*o*`i ma` to*' cha(?ng may la.i la` thuye^`n tru*o*?ng ba^'t dda('c di? ro^`i la`m tra.i tru*o*?ng tra.i ti. na.n khoa?ng 1000 ngU*o*`i) "?

Anh Bờm ở trại nào ? năm nào ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]