Re: Bác TLN


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Lz (207..61.10) on June 03, 2024 at 14:41:59:

In Reply to: Re: Bác TLN posted by tinh on June 03, 2024 at 13:39:41:

Chia buồn với bác tinh

Bác nói "chuẩn bị luôn luôn", có lúc tôi cũng nghĩ vậy, nhưng giờ không rơ chuẩn bị luôn luôn th́ ḿnh làm ǵ, có ǵ khác so với không "chuẩn bị luôn luôn"?

Hồi trước tôi hay nghe người ta nói "live the day as if it's your last day(s)". Mới nghe th́ thấy có lư. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, và nghĩ làm thử xem, th́ thấy nó nặng nề quá. V́ sống như vậy tức là ngày nào ḿnh cũng sẽ nghĩ "hôm nay là ngày cuối cùng, có thể chết bất cứ lúc nào". Nghĩ 1 này 2 ngày th́ được, chứ ngày nào cũng nghĩ về cái chết như vậy thấy nó nặng nề, u ám quá, cho nên thôi, khỏi nghĩ. Bởi vậy thiên hạ ai cũng go about their days, không ai nghĩ tới vụ đó nữa. Có như vậy mới cười đùa, chơi bời, yêu đương, hờn giận, blah blah, đúng không bác?

Nên tôi thấy, cái ǵ cũng có hai mặt của nó. Sống vô tư th́ khi có chuyện ǵ xảy ra th́ thấy như ḿnh phung phí thời gian. Nhưng sống serious quá th́ cuối cùng nghĩ lại ḿnh lại thấy giống như ḿnh did not have fun in life :)


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)