chớt quớt


Posted by DG ..98..177.221 on Jun 20, 2019 at 13:47:49:

chị chồng đi chợ trời, nhờ chị mua dm tri xoi xanh, nhắc đi nhắc lại, chị nhớ mua tri vỏ xanh l, bn trong mới xanh l, chua ăn mới ngon .. chị đi chợ trời về ro mnh m xuống bếp, ui chua choa, mua lộn ri chị ơi, cắt ra tri bn trong hơi vng, nhưng dn, ngọt, ăn mất ph hahahaha

ni chị: chị mua sai ri chị ni: tri ny mới ngon, tra'i kia xoi kia non, chua l

đ đ đ ci chnh l ở chổ chua l mới mua, chứ ngọt mua lm g hihihihi . tại nảy đi chợ Vietnam qun mua về chấm muối ớt ăn nn mới nhờ chị . cuối cng chị mua chớt quớ :)))

BTW, sa'ng nay ddi ba'c si~, ca^n na(.ng 115 lbs, nho*` ddi vacation hay nho*` to^'i na`o cu~ng a(n ginger so^'ng nhu* ba'c Lz chi?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]