Re: How big is the Universe ? OMG


Posted by KT ..107..97.34 on Mar 11, 2019 at 09:19:26:

In Reply to: Re: How big is the Universe ? OMG posted by mḿnh dễ hiểu hơn về Universe on Mar 11, 2019 at 09:13:15:

Làm sao ḿnh biết ngoài cái vũ trụ của ḿnh đang ở có c̣n cái vũ trụ nào bên ngoài nữa không mminh ? :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]