Re: Đ Tm Ra Sư MT Rồi


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Lz (207..61.10) on June 07, 2024 at 16:32:22:

In Reply to: Re: Đ Tm Ra Sư MT Rồi posted by Gọn on June 07, 2024 at 11:32:08:

Ti cũng tưởng năm nay Timberwolves vo chung kết cơ, v thấy đnh bay được Denver hay qu. Ngờ đu đnh với Dallas lại thua cặp đi Doncic với Irving. Ci ny chắc do coach của Timberwolves chưa c thời gian tm hiểu, trong khi Jason Kidd của Dallas lại qu rnh rẽ cch phng thủ của Minnesota.


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)