Re: Tinh ơi


Posted by TLN ..172..17.237 on Jan 09, 2019 at 18:36:54:

In Reply to: Re: Tinh ơi posted by DG on Jan 09, 2019 at 18:32:17:

Chứ Ght đon chị du chị l ai?

Con b chu đứng cạnh chị đẹp nhất nh . Con b mặc đầm đen bn kia cũng xinh nhg nhn ko hiền như con b đứng cạnh chị. 2 đứa chu ny của chị rất dễ thương, con b đứng cạnh chị ở Colorado ko được học tiếng Việt như mấy đứa ở CA nhg n thương b nội tức mẹ chị nn tự học tiếng Việt để ni chuyện với b, cn text cho b bằng tiếng việt c bỏ dấu đng hong lunMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]