Bác KT nên lắng nghe


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by sư MT (136..12.9) on June 11, 2024 at 17:42:23:

Để không c̣n kinh ngạc bởi: 1 nồi cơm điện, y phấn tảo (vải nhặt nơi đống rác, nghĩa địa để may áo) giữ đúng giới luật mà nổi danh như cồn, khiến hằng triệu con tim nức nở

Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)