ở VN


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Những địa danh (136..12.9) on June 14, 2024 at 08:17:12:

Như l Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Lai Chu, Sc Trăng

Cao Bằng = vng cao nguyn rộng phẳng như l vng đồng bằng
Lạng Sơn = vng ni chạy xe qua phải lạng để trnh sức văng
Sơn La = Vng ni cần yn lặng, nếu khng giữ an lặng l bị ni la ngược trở lại
Lai Chu = Vng ny con lai của cc sắc tộc năm chu hay ở (c thể đặt tn l xứ Mỹ con = tạp chủng)
Sc Trăng = bản người dn tộc ở, c bay thẳng cnh ch chạy duỗi ngay cả đui m trăng sng mt vo ngy rằm

HAHAHAHA


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)