Bác KT phải xem


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Xem từ phút 21 (136..12.9) on June 20, 2024 at 14:09:28:

Xem từ phút 21. sư Minh Tuệ hé lộ Thiên Cơ có người trả dùm cái nợ "đền ơn sinh thành của Cha Mẹ"
và cô Tạ Kim Anh đă t́m đến nhà Cha Mẹ của Sư Minh Tuệ xin làm con nuôi và nguyện thay cho Sư phụng dưỡng ông bà cho đến suốt đời!
Nhưng đó chưa phải là tu, mà là trả bớt đi 1 phần nghiệp để mong kiếp sau Tạ Kim Anh được sinh ra là thân đàn ông

&t=30sFollow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)