V thường l đy


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Ổn p (136..12.9) on June 21, 2024 at 09:24:35:

Như mới hm qua, ở VN nổi dậy hiện tượng sư Minh Tuệ
Lc đ chẳng phải ai cũng nhn nhận sư l 1 vị chn tu, l 1 hn ngọc qu của VN!
Ngay cả cư sĩ Khng Thạch v hiện tượng xảy ra ở VN cho nn cư sĩ cn nghi ngờ đủ lối & cn phải nghin cứu xt lại trước đ!
Rồi vi hm sau, CĐM bng ln qu mạnh mẽ, cư sĩ Khng Thạch đ chớm nhận sư Minh Tuệ l anh hng trong lng cư sĩ!
V cũng đng lc đ, Chnh Phủ VN tiễn 72 tăng theo chn sư Minh Tuệ về lại nh, cho sư Minh Tuệ lm dấu lăn tay để sư c được thẻ chứng minh nhn dn th CĐM lc đ lo sợ so sự an nguy của sư Minh Tuệ c thể bị như Đức Thầy Huỳnh Ph Sổ!
Rồi by giờ cư sĩ Khng Thạch cũng đ xoay chuyển tưởng ai đ xin lm con nui của ng b L Xun cũng l 1 cch TU!

V khng biết ngy mai sẽ ra sao ?
Tm ngi Khng Thạch sẽ bị cuốn theo cơn lốc đời về đu ?Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)