Re: chớt quớt


Posted by DG ..98..177.221 on Jun 20, 2019 at 13:56:08:

In Reply to: chớt quớt posted by DG on Jun 20, 2019 at 13:47:49:

tiếp chuyện bc sĩ

ci ng bs hễ gặp mặt l hỏi "chừng no c về VN lần nữa" qui, mnh chưa về VN lần no hết ri ổng lại the^m "nhn c con đại gia, sung thấy mồ" trời ơi, ổng lại lộn DG với c bệnh nhn no khc của ổng ri DG kể nghe chuyện vuọt bin, chuyện đi lm phụ bố mẹ kiếm tiền ổng mới vở ra: vậy m nhn tung c , tui cứ nghĩ ổng về VN ruc con gi đại gia sang mỹ hahahaha

ci tung thiếu ăn, cm nhom m khong hiểu con đại gia ở đu hahaha

kể chị chồng nghe, chị fn: tung my nhn nh, t t, tiền nh c ngui trả hết, my c fải lo g đu, khong phải con đại gia, th lấy chồng đại gia hahahaha

vui vuiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]