Trả lời HA, tinh, DG ..... bo Beryl qua khu nh CP ở !!!


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by ak&CP (172..54.110) on July 08, 2024 at 18:37:20:

Bo Beryl đến nhanh, đi nhanh. Tối hm qua gi mạnh, mưa to qua khu nh CP ở
Nhn cc chậu cy bị gi thổi, vi chậu nằm di dưới đất! Ngoi sn trước vi nhnh thng, nhnh cy sồi bị gy. Khi ma('t ba~o đi qua th tất cả đều ngừng rồi bo lại bắt đầu trở lại
Nh bị mất điện vo lc 5 giờ sng . Khng điện, khng internet, mưa v gi ! :-((( ... Khi mưa tạnh, gi ngừng CP li xe lng vng trong vng > C đoạn đường kh, c chỗ đầy nước, cy gẫy, trốc gốc, cc nhnh phủ đầy đường . CP định tm qun McDonalds, coffee shops vv (ăn sng v vo nhờ internet của họ nhưng khng chỗ no mở, khng Kroger, khng HEB ===> khng internet

By giờ th OK con d rồi, nn vo chơ bo tin v cm ơn HA, tinh, DG etc ... đ hỏi thăm
Sng mai th sẽ bận v phải clean up vườn cỏ trước nha, nhặt nhnh cy gẫy rơi xuống etc ...

ak&CP


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)