Re: tại sao


Posted by Q ..192..191.10 on Apr 09, 2019 at 21:13:36:

In Reply to: Re: tại sao posted by DG on Apr 09, 2019 at 20:47:05:

vậy l giống con gi mnh, n chẳng lm g cả
nhưng mnh cũng khng bắt n, nghĩ khng biết vậy m sướng, biết chỉ cực thiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]