Re: Flu


Posted by KT ..107..97.131 on Feb 12, 2020 at 08:41:34:

In Reply to: Re: Flu posted by TLN on Feb 12, 2020 at 08:35:15:

Nếu KT thua $1,000 là nhiều lắm đó TLN , thường thường th́ KT thắng hoặc thua khoảng $200 thôi, là hết giờ KT phải về rồi, KT không có chơi Black jack , KT hay chơi Ultimate Texas hold’ Em, bài này thắng cũng nhanh mà thua cũng nhanh lắm :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]