Re: Ty theo đi với ai


Posted by Bnh Yn ..107..216.153 on Jul 23, 2019 at 12:28:15:

In Reply to: Re: Ty theo đi với ai posted by KT on Jul 23, 2019 at 11:51:45:

KT để th sẽ thấy HA lun on hờn tại vi ti m HA ra nng nỗi thn nhn ruồng bỏ, cc sis cũng khng thm đoa'i hoi .
Biết thế cho nn ti hn gắn lại cho HA được c ch t của HA cưng HA trở lại cn hơn cả xưa kia
Nhưng HA dường như vẫn cn đi nợ đấy KT ạ! :)))))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]