[tập thơ Für ákhanh ] ta, và tháng giêng. / Em


Posted by Phạm Chung ..98..134.180 on Jan 10, 2019 at 04:09:50:

-----------------------------------------------------------
Resolution của CP cho năm 2019 là làm 1 tuyển tập thơ (thơ mới và thơ cũ) với tên là " Für ákhanh ". Tên do từ tiểu khúc "Für Elisa" của Ludwig van Beethoven. Beethoven soạn Für Elisa nhưng không ai biết cho đến 40 năm sau khi ông mất th́ bài này mới được phổ biến; cũng như người ta không biết chính xác Elisa là ai.

Thơ của CP viết tặng áikhanh th́ áikhanh đă đọc ngay khi được viết xong
Bài thơ sau là 1 bài trong tập thơ " Für áikhanh " của CP
-----------------------------------------------------------

ta, và tháng giêng.
/ Em


tháng Giêng , Em chải đời qua tóc,
những tháng Đông phai rớt ngậm ngùi .
tháng Giêng, mưa đậu trên môi thắm,
nhỏ xuống cành khô nụ ướm, trồi .

ta, như cây, úa theo ḍng, tháng/
năm, đời khánh kiệt những hư không,
đă khô, rụng những chùm lá biếc
và trơ, cuống, nụ đợi mưa Xuân .

và Em, mở cửa đời ta, ngọt
chia/góp riêng/nhau, một chút buồn,
chút vui, ( lặng lẽ đời qua, khuất,)
vừa đủ, nhau, cho hạnh phúc, cùng

tháng Giêng, nắng mới về, giao khúc
vui giữa ta, và tháng Giêng / Em

Phạm Chung
(tặng áikhanh)
[sinh nhật : ngày 10 - tháng Giêng]Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]