Mánh lới bán buôn ở tiệm ăn


Posted by mḿnh ..107..216.153 on Mar 11, 2019 at 12:51:32:

Bên Nhật có tiệm kia bán pancake loại ba cái xếp cao lên trong cái dĩa, khi đi th́ ba cái bánh lắc lư trông ngon lành dễ thương lắm :)

Tiệm chỉ bán có ba xuất thôi, khách phải tới tiệm ghi danh sớm rồi đúng giờ tới đưa biên lai lấy bánh


Hate thin crepes? This is for you! Japanese restaurant creates giant pancakes made out of MERINGUE... and they're so popular, only a limited number go on sale each day

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWvbvR7frgAhWQPN8KHc7hCjYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.dailymail.co.uk%2Ffemail%2Ffood%2Farticle-3649918%2FJapanese-restaurant-chain-Gram-serves-giant-fluffy-pancakes.html&psig=AOvVaw151huOO9mTZ1kgce-Ph_Aq&ust=1552420028033345Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]