Re: Donation to TLNs charity


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Jan 10, 2019 at 08:52:37:

In Reply to: Re: Donation to TLNs charity posted by honhoang on Jan 10, 2019 at 06:39:36:


Why? Why? Why?

Ngy xưa Đức Phật từ bi th thn mnh cho cọp ăn, ngy nay TLN hy sinh hở một cht da thịt của mnh cho ... mấy con dz ngha th cũng do lng từ bi m thi. Cớ sao lại dislike ???
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]