Hello cô tn


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Jan 10, 2019 at 09:04:46:


Sẽ đi "ḷm" ở bển vài hôm cuối tháng 5. Cô muốn "cữa" th́ "cữa" chứ sợ chi hè?
Sẽ liên lạc để mời bạn bè bên đó và hai ông bà đi cà phê hỉ ?

Cô có tham dự sinh hoạt ngày Tết của Hội Ái Hữu Quảng Nam ở Houston không ? Họ mới phát hành Đặc San Đất Ngũ Phụng có nhiều bài về lịch sử, nguồn gốc, địa lư, con người,v.v Quảng Nam khá hay.

Họ có cho tôi 1 bản . Cô muốn đọc cho vui th́ liên lạc Tykheo@aol.comMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]