Re: đồ ăn ở VN mắc qu, so với đồng lương


Posted by Hải u ..73..174.114 on Mar 11, 2019 at 13:04:58:

In Reply to: Re: đồ ăn ở VN mắc qu, so với đồng lương posted by CTC on Mar 11, 2019 at 13:03:50:

Ai giu th cho lm chi ... cho t qu bn đy
Cho ai ngho th tốt hơnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]